HUISREGELS EN AGRESSIE – Huisartsenpraktijk Hofman en Kremers – Berkel en Rodenrijs
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Hofman en Kremers
Klapwijkse Zoom 101 2652 CG
Berkel en Rodenrijs

HUISREGELS EN AGRESSIE

Huisregels Huisartsenpraktijken Gezondheidscentrum Klapwijk

WEL

  1. Personeel en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  2. Geef het medisch personeel de ruimte om zijn werk te doen.
  3. Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van het personeel opvolgen.
  4. Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de assistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
  5. Als er reden toe is, mag het personeel u vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

  1. Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag tolereren wij niet. Zie hiervoor ons Protocol Agressie.
  2. Roken is ten strengste verboden in ons centrum. Het gebruik of bezit van alcohol en drugs zijn evenmin toegestaan.
  3. Huisdieren zijn niet toegestaan in het centrum.
  4. Wapens zijn vanzelfsprekend ook verboden.
  5. U mag niet zonder toestemming fotograferen of filmen binnen het centrum.

 

Protocol Agressie

Helaas worden wij in onze huisartsenpraktijken soms geconfronteerd met agressie. Het gaat dan om schreeuwen, schelden, beledigen, bedreigen en soms zelfs lichamelijk geweld. Voor de mensen die deze agressieve uitlatingen moeten incasseren is dit zeer vervelend en bedreigend.

 

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel

We willen een agressief voorval daarom niet zomaar laten passeren.

 

Wanneer wordt het agressieprotocol gebruikt?

Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen worden op papier vastgelegd en besproken. De patiënt heeft vaak als eerste met de doktersassistente te maken aan de telefoon of aan de balie. Zij is meestal degene die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts wordt op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat besloten wordt hem/haar niet langer als patiënt te accepteren. Dit laatste gebeurt als iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden met lichamelijk geweld. Bij ieder incident wordt tevens de afweging gemaakt aangifte te doen bij de politie.

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt. Een wederzijdse respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang.

 

Voorkomen is beter dan genezen! Hoe wel om te gaan met een meningsverschil en boosheid?

Als u zich ziek voelt, of als iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gepraat. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus als u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek met uw huisarts. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.